Dbanie o wlosy przed i po

Szybkie tłumienie wybuchu też w jego wczesnym etapie rozpowszechniania, jest dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których wybuch jest miejsce, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to pewien z ważnych elementów, który umożliwia uniknięcie wybuchu.

http://dr-farin-man.es/#drfarinmancomposicion

Podstawowym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu skraca się powstawanie zniszczeń w budowy, ogranicza się czas postojów, ale przede wszystkim dodaje się bezpieczeństwo ludzi. System HRD używany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek także wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby działał prawidłowo i szybko, powinien zakładać się ze ograniczonych elementów, którymi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne położone w organizacjach oraz w halach produkcyjnych, system sterujący oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Strategia działania liczy na rozmiarze i wykorzystywaniu wskazań i szybkiej i praktycznej reakcji. Wykrycie wybuchu wykonywa się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czyli w formy, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny zakres bezpieczeństwa, błyskawicznie dostarczana jest wiedza do centrali zarządzającej, która płaci za przetworzenie wiedzy również w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu działania przez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co skutkuje bardzo gwałtownym i efektywnym stłumieniem wybuchu. Najważniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który od czasu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony istnieje w milisekundach.