Gaszenie pozarow metali

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest toż największy oraz najbardziej znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najogromniejsze wykorzystanie. W współzależności od posiadanego składu potrafią stanowić używane do gaszenia niemal całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najprostszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa swoje posłanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne istnieć łączona w wypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na tym, że wodę można brać w nieznanym miejscu, a parę jedynie w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do różnych substancji, a i podstawy ich stosowania i kopania w rejon pożaru.