Kontuszowa 8 pozar

Wiedza z działu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to sam spośród najbardziej wymagających żywiołów, niemożliwych do zdobycia, szybko rozprzestrzeniający się i usuwający wszystko co napotka na własnej drodze. Każde wnętrze, w którym towarzyszą ludzie, winno być odpowiednio wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą posiadały skuteczną stój w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które dają do opanowywania ognia i wzmacniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy usługi tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar także dużo wykorzysta na skali. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle pomocne składa się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej brania na szerokiej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą zaprezentuje się za toż szczególnie wydajne w miejscach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na działaniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże szczególnie korzystna w grze z płomieniami okaże się para.