Lampy przeciwwybuchowe cena

Silvets

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich elementów i ilości.

W układzie ze konkretnymi rozbieżnościami w charakterze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie łatwiejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do służby w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zajęciach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym być idealnie oznakowane oraz przejść szereg testów, które noszą na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego modelu urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tu.