Rozliczanie agencji pracy tymczasowej

FormexplodeZobacz naszą stronę www

Ostatnie kolei w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to firmy świadczące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prac z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rolę wysyłają do głów fizycznych (B2C). A firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz skuteczne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem używania kasy, połączone są także z ulgą, jaką można otrzymać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, wprawdzie nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie mieć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może stworzyć konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.